omhelle6.jpg

Jeg har gennem de sidste årtier tænkt dybe tanker i, og udenfor, mit virke. Det betyder meget for mig, at mit liv giver ro, forståelse og mening. Gennem mine tanker, kurser og uddannelser har jeg i dag skabt en solid base. Herudfra er der god grobund til at guide og inspirere andre.

Jeg nyder den menneskelige kontakt, her oplever jeg de mest spændende personligheder, og glæden ved at kunne få lov at hjælpe, er mig stor. Måden jeg arbejder på er forskellig for hver enkelt person, men primært kognitiv, kropslig og oplevelsesorienteret. Jeg tager udgangspunkt i det, der optager os lige nu, og arbejder med at få indsigt i reaktionsmønstre og handlemuligheder. På den måde finder vi værdier og ressourcer frem. 

Jeg arbejder ligeledes med et familiesystem, her ser jeg en familie, et hold eller et team som en enhed, der har et fælles ansvar for at alle i familien/teamet har det godt. Et eksempel kunne være en familie, der udfordres med et barn, her er jeg er optaget af hvordan mor og far har det sammen. Et andet eksempel kan være en arbejdsplads, hvor der er en konflikt med en medarbejder, her vil jeg være nysgerrig i forhold til hvordan chefen, lederne, medarbejderen og kollegaer har det med hinanden.

Jeg har undervisningserfaring, herunder Familiesyn og værdier - Systematisk familieterapi - Spæd, børn og teenagefamilier - Parforhold - Seksualitet - Skyggesider - Selvværdsproblemer - Krop og psyke - Seksualundervisning for børn, unge og voksne.

I samarbejde med kommunen er jeg støtte og kontaktperson for unge. Jeg er yoga og meditationslærer med erfaring for både hold og individuel undervisning. Hos Dansk Præmatur Forening, foreningen for for tidligt fødte børn, sidder jeg i fagpanelet som par og familieterapeut. 

Igennem mine livsoplevelser og selvindsigt udtrykker jeg også min kreativitet på lærred. En helt særlig slags menneskelige frembragte objekter og fænomener kommer til udtryk i billederne. Hvert billede har dets egen værdi ved, at kunne fremkalde smukke, behagelige, ubehagelige, stimulerende eller fascinerende sanseindtryk i mig. Malerierne er lavet med dette formål for øje. Jeg ved aldrig hvad jeg vil male, men mærker tydeligt tiltrækningen og når processen er i gang, er jeg i den smukkeste ro og forelskelsesfase.

Mine værdier er at være reflekterende og evaluerende, samt nysgerrig i min egen udvikling, så jeg hele tiden modnes og udvikles til gavn for mine medmennesker.

Terapi er livslang vedligeholdelse af dig selv!
— Helle Ørskov